SPLOŠNI POGOJI PODJETJA

SPLOŠNI POGOJI PODJETJA BP BEAUTY PALACE

Z uporabo spletne strani uporabnik sprejema in soglaša z vsemi določbami teh pogojev poslovanja, ki vključujejo tudi vse povezave in njihove sestavne dele ter potrjuje, da je bil seznanjen s politiko zasebnosti.

INFORMACIJE O PONUDNIKU

Polona Habjan, s.p.
Prelovškova ulica 23, 1234 Mengeš
Davčna številka: 29569923
Matična številka: 8141479000
SKD: S96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost
TRR: SI56 6100 0001 8928 830

Simona Škerjanec s.p.
Perčeva ulica 29, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 55260721
Matična številka: 8633592000
SKD: S96.090 – Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene
TRR: SI56 0510 0801 6874 112

Gabriela Budiša s.p., manikura
Križevniška ulica 8, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 64414124
Matična številka: 8634688000
SKD: S96.022 – Kozmetična in pedikerska dejavnost
TRR: SI56 6100 0002 4064 398

DARILNI BONI

Darilni boni so veljavni 12 mesecev od dneva izdaje bona. Osebje salona BP Beauty palace ima možnost, da vam darilni bon podaljšajo v primerih bolezni. V kolikor tretmaja ne smete izvajati zaradi zdravstvenih težav, vam nudimo možnost zamenjave z drugim tretmajem iste vrednosti.

NAROČANJE

Storitve v salonu se izvajajo predhodnem naročilu.

POPUSTI IN AKCIJE

Aktualne popuste, akcije in pakete objavljamo na naši spletni strani www.bpalace.si . Nekatere akcije so objavljene tudi na naši facebook strani ter instagramu. Pridružujemo si pravico, da v primeru napak pri objavi le-te popravimo brez posledic. V kolikor so nejasnosti v podatkih popustov vas naprošamo, da se obrnete na nas za pojasnilo.

ZAVRNITEV IZVEDBE STORITVE

Pridružujemo si pravico, da odklonimo izvajanje storitev osebam, ki se vedejo neprimerno, žaljivo in nedostojno do našega osebja.

MLADOLETNE OSEBE

Mladoletnim osebam izvajamo storitve le z dovoljenjem staršev oz. skrbnikov.

PLAČILO

Plačujete lahko le z gotovino. Pri naročanju darilnih bonov preko spletne strani ali telefona se plačuje z nakazilom na transakcijski račun.

OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

Uporabnik s prijavo na spletne novice izrecno soglaša, da lahko ponudnik pridobljene osebne podatke (ime in priimek, elektronski naslov, telefonsko številko in morebitne druge podatke, ki jih ponudniku za namene pridobitve novosti ter popustov) uporabi tudi za namene neposrednega trženja prek vseh oglaševalskih kanalov, ki jih uporablja ponudnik (obveščanje prek telefona in SMS-ov, tiskanih medijev, nenaslovljene in naslovljene direktne pošte, elektronske pošte, itd.), ter za potrebe z neposrednim trženjem povezane statistične in tržne analize, marketinško profiliranje in segmentacijo.

Vsak uporabnik lahko soglasje za obdelavo osebnih podatkov (dano bodisi preko spleta bodisi preko drugega prodajnega kanala) kadarkoli prekliče z obvestilom na email: info@bpalace.si in sicer lahko poda preklic soglasja za namene neposrednega trženja in sicer bodisi za posamezne oglaševalske kanale (npr. zgolj za posredovanje ponudb prek SMS sporočil), bodisi za vse oglaševalske kanale.

Kot posameznik imate pravico doseči, da upravljalec popravi netočne osebne podatke v zvezi z vami. Kot posameznik imate, ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

SHRANJEVANJE OSEBNIH PODATKOV

Ponudnik bo hranil vaše osebne podatke le toliko časa, dokler bo to potrebno za uresničitev namena, zaradi katerega so bili osebni podatki zbrani in nadalje obdelani. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje na podlagi zakona, ponudnik hrani za obdobje, ki ga predpisuje zakon. Tiste osebne podatke, ki jih ponudnik obdeluje zaradi izvedbe pogodbenega odnosa s posameznikom, ponudnik hrani za obdobje, ki je potrebno za izvršitev pogodbe in še 5 let po njenem prenehanju.
Ponudnik bo vse pridobljene osebne podatke obdeloval in varoval v skladu z veljavno zakonodajo, trenutno veljavnima:

  • Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07) in
  • Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12, 110/13, 40/14, 54/14 in 81/15), ter v skladu z morebitnimi notranjimi akti, sprejetimi na podlagi relevantne zakonodaje.

Hkrati se zavezuje, da pridobljenih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen morebitnim pogodbenim obdelovalcem, s katerimi bo predhodno sklenil pisno pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.

KONČNE DOLOČBE

Neveljavnost katere koli določbe teh pogojev poslovanja, ne glede na razlog neveljavnosti, ne povzroči neveljavnosti teh splošnih pogojev kot celote. V takem primeru se neveljavna določba šteje za nezapisano, medtem ko ti splošni pogoji še naprej ostanejo v veljavi, brez neveljavne določbe.

OBJAVA SPREMEMB

Vsaka sprememba naše politike o pogojih poslovanja bo objavljena na tem spletnem mestu.
Z uporabo spletnih strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike zasebnosti.

Pogoji poslovanja pričnejo veljati dne 22.02.2019.